• NIEUW! – De Horizon, de online community voor docenten en studenten van Horizon Opleidingen.

  Lieve mensen, gelukkig kunnen we vanaf dinsdag 2 juni onze deuren weer openen aan de Bloemendaal in Engelen.

   

  Heel fijn om iedereen weer persoonlijk te mogen ontmoeten. We kijken ernaar uit! Om alles goed te laten verlopen en ons aan de richtlijnen te houden en te blijven werken vanuit een warm en persoonlijk contact gecombineerd met een professionele werkhouding, hebben we hiervoor een protocol opgesteld. Uiteraard stellen wij onze cursisten persoonlijk op de hoogte van deze nieuwe werkwijze.

   

  Je bent van ❤️ welkom!

Corona-protocol

CoronaProtocol  

Horizon Opleidingen

 

Doel van dit protocol

 

Dit protocol is ontwikkeld om het mogelijk te maken Horizon Opleidingen na de Coronavirus pandemie veilig te heropenen en met studenten te werken waarbij aanraking van elkaar aan weer mogelijk is. Veilig werken betekent de we procedures vastleggen en praktijken handhaven die de besmettingsrisico’s voor studenten en docenten minimaliseren. Deze procedures moeten voldoen aan de actuele richtlijnen en voorschriften van het RIVM en andere toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid. Deze hebben we dan ook als uitgangspunt genomen.

 

Principes die voor iedereen gelden

 

De volgende principes zijn gedefinieerd om de ontwikkeling van deze procedures te begeleiden.

 

 1. Objectieve criteria: We gebruiken de RIVM Risicogroep-classificatie als criteria om te bepalen of individuen (studenten, docenten, medewerkers) wel of niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij activiteiten op de locatie van Horizon Opleidingen

 

 1. Vooraf “Triage” -indeling: We maken gebruik van een vragenlijst om voorafgaand aan activiteiten te bepalen of individuen fysiek op de locatie van Horizon aanwezig kunnen zijn.

 

 1. Aanwezigheid met laag risico: we zorgen ervoor dat alleen individuen met een laag risico fysiek activiteiten op de Horizon bijwonen.

 

 1. Wederzijdse verantwoordelijkheid: Elke student en docent is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn of haar eigen risicoclassificatie; een wijziging in de risicoclassificatie resulteert in uitsluiting van deelname aan geplande activiteiten op de Horizon Opleidingen

 

 1. Doorlopende beoordeling: De beoordeling van risicoclassificatie is een continu proces dat vereist is voor elke individu voorafgaand aan een activiteit op Horizon Opleidingen. Er zijn geen uitzonderingen.

 

 1. Verantwoordelijkheid: Horizon Opleidingen is, voor zover van haar naar redelijkheid kan worden verwacht, verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden, waarborgen van de naleving en het interpreteren van deze veiligheidsprocedures. Bij vragen en verschil van inzicht neemt de leiding van de Horizon Opleidingen de uiteindelijke beslissing.

 

Horizon Opleidingen moedigt iedereen aan om te allen tijde rekening te houden met anderen en zich consequent te houden aan alle regels rond persoonlijke hygiëne en afstand houden. We delen allemaal de verantwoordelijkheid voor het welzijn van elkaar en moeten dienovereenkomstig handelen.

 

We houden onszelf aan en wijzen onze deelnemers op de basisregels van het RIVM:

 • Was je handen
 • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
 • Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Was daarna je handen
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

 

Bij alle bijeenkomsten die we begeleiden en verzorgen, geldt dat:

 • We werken tijdens de dag met één vaste cursist tijdens het praktijkgedeelte
 • Trainers of deelnemers met klachten of verschijnselen die gerelateerd kunnen zijn aan het coronavirus blijven thuis en begeleiden geen mensen of nemen geen deel aan fysieke groepen;
 • We vooraf een intakegesprek voeren met alle deelnemers en verifiëren dat zij gezond en klachtenvrij zijn (Triage) ;
 • We mensen die klachten of verschijnselen hebben die gerelateerd kunnen zijn aan het corona virus weren van bijeenkomsten;
 • We vooralsnog werken met groepen tot maximaal 19 (incl. begeleiding) wanneer we alleen werkvormen gebruiken die het mogelijk maken 1,5 m afstand te bewaren;
 • We vooralsnog werken met groepen tot maximaal 13 (incl. begeleiding) wanneer we massagetrainingen verzorgen.
 • De deelnemers tijdens het praktijkdeel van de massagelessen minimaal 1,5 afstand tot elkaar kunnen behouden. Hiermee komt elk deelnemend koppel gelijk te staan aan de regels voor massagepraktijken.
 • Iedereen die aanwezig is zich van te voren schriftelijk heeft aangemeld.
 • Onze begeleiders en deelnemers de beschikking hebben over ontsmettende handreiniger en die ook regelmatig gebruiken;
 • Mondkapjes zijn aanwezig
 • Materialen die we inzetten voor ieder gebruik worden ontsmet;
 • Voorbereidend werk en evaluaties door deelnemers zoveel mogelijk buiten de fysieke bijeenkomst worden gedaan;
 • Afstemming met de klant over de opdracht zoveel mogelijk op afstand wordt gedaan.
 • We werken in een ruimte die qua omvang en logistiek eenvoudig maken voor alle deelnemers en trainers om 1,5 m afstand te bewaren.
 • De locatie wordt daar waar nodig ontsmet voor er gebruik van gemaakt wordt. Ook bij de afsluiting zal de ruimte ontsmet worden.
 • Op de aanwezige toiletruimten zijn zeepdispensers en papieren wegwerpdoekjes aangebracht.
 • Toiletten worden tussentijds meermalen gereinigd
 • Er zijn wegwerphandschoenen beschikbaar voor alle deelnemers
 • Deelnemers nemen hun eigen onderlaken en handdoeken mee die allemaal op minimaal 60 graden gewassen zijn

 

 

RIVM Risicogroep-classificatie

 

Op basis van de huidige RIVM-richtlijnen maken we onderscheid in vier groepen:

 

Groep A

Personen zonder COVID-19-klachten en die niet voldoen aan de onderstaande kenmerken.

 

Groep B

De leeftijd boven 70 jaar[1] en tevens zonder symptomen die horen bij COVID-19, maar wel met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van COVID-19.

Het gaat hierbij om de volgende gezondheidsklachten die als risicofactoren worden gezien:

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hart- en vaatziekten;
 • Diabetes mellitus;
 • Ernstige nierziekten die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen, (functionele) asplenie, aangeboren of latere immuunstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of chemotherapie en/ of bestralingstherapie bij kankerpatiënten;
 • Aanwezigheid van een Hiv-infectie die extra behandeling vraagt

 

Groep C

Personen met symptomen die horen bij COVID-19 (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn, smaak- of reukverlies), of familieleden met symptomen passend bij COVID- 19, of personen met een verhoogd risico op infectie: personen die minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen transmissiegebied zijn geweest, of op enigerlei wijze contact hebben gehad met een bewezen COVID-19-patiënt.

 

Groep D

Personen met bewezen COVID-19, of familieleden met bewezen COVID-19, of personen in huisisolatie, of individuen <2 weken genezen van COVID-19.

 

 

 

RIVM Risicoclassificatie “Triage”

 

Vanwege de lengte van de lessen en het directe huidcontact dat hoort bij de werkwijze waarbij we op elkaar oefenen, kiezen we ervoor om een ​​triage-aanpak te gebruiken om te bepalen wie activiteiten op Horizon Opleidingen mag bijwonen. ‘Triage’ is het Franse woord dat in medische beroepen wordt gebruikt om patiënten in te delen in groepen – zodat de zorg het meest optimaal kan worden georganiseerd. Voor de doeleinden van Horizon Opleidingen betekent het woord de selectie vooraf van personen die activiteiten kunnen bijwonen zodat de kans op besmetting met het SARS-CoV-2-virus tot een minimum wordt beperkt in combinatie met het uitsluiten van groepen die een verhoogd risico hebben op ernstige gezondheidsklachten in geval zij toch een besmetting oplopen.

 

De vragenlijst die gehanteerd word om tot de risicoclassificatie te komen is opgenomen in bijlage 1.

 

RIVM Risicoclassificatie en bepaling van fysieke aanwezigheid bij Horizon Opleidingen-activiteiten

 

groep A

Personen zonder COVID-19 klachten en personen die niet tot onderstaande groepen behoren.

 • Fysieke deelname aan Horizon Opleidingen-activiteiten is toegestaan ​​met behoud van deze risicoclassificatie.

 

Groep B

Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op blootstelling of risico op COVID-19.

 • Uitgesloten: als het individu ouder is dan 70 jaar EN lijdt aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor (zoals gedefinieerd in RIVM Risicoclassificatie-groep B), kan het individu de Horizon Opleidingen-activiteit niet fysiek bijwonen.
 • Niet op voorhand uitgesloten: als het individu ouder is dan 70 jaar OF lijdt aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor, moet het individu eerst schriftelijke toestemming krijgen van zijn arts waarin deze stelt dat het bijwonen van een Horizon Opleidingen-activiteit een laag risico is voor de deelnemer. Zonder deze medische verklaring is fysieke aanwezigheid niet mogelijk.

 

Groep C

Personen met symptomen passend bij COVID 19, of familieleden met symptomen passend bij COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie.

 • Kan geen fysieke activiteiten bijwonen.

 

Groep D

Personen met bewezen COVID-19, of familieleden met bewezen COVID-19, of personen in huisisolatie, of personen <2 weken genezing van COVID-19.

 • Kan geen fysieke activiteit op de Horizon Opleidingen bijwonen.

 

 

 

Samenvatting van wie fysiek activiteiten kan bijwonen:

 

 1. JA: personen behorende tot Groep A mogen Horizon Opleidingen-activiteiten bijwonen als ze de vragenlijst binnen twee dagen voor een activiteit hebben beantwoord.
 2. ONDER VOORWAARDEN: Niet-uitgesloten individuen behorende tot Groep B moeten hun arts om toestemming vragen voordat ze een activiteit mogen bijwonen; als ze dit niet hebben gedaan of de goedkeuring is geweigerd, kunnen deze individuen van Groep B geen activiteiten bijwonen.
 3. NEE: individuen behorende tot groep B die zijn uitgesloten, individuen van groep C en groep D kunnen geen activiteiten bijwonen.

 

 

Werkwijze op Horizon Opleidingen

Om de veiligheid van de studenten en docenten te waarborgen, worden naast de algemene hygiënepraktijken de volgende maatregelen doorgevoerd.

 

Algemene voorbereiding

 • Hang deze veiligheidsrichtlijnen zichtbaar bij de ingan en in de gemeenschappelijke ruimtes, zodat deze voor iedereen direct toegankelijk zijn.
 • Verwijder onnodige objecten (tijdschriften, flyers, boeken of iets dergelijks) uit alle gemeenschappelijke ruimtes, zodat deze niet kunnen worden aangeraakt.
 • Het gebruik van voorwerpen aanwezig in de keuken is beperkt – alleen docenten of medewerkers zullen water / koffie bereiden. Voedselbereiding in de keuken is niet toegestaan. Het gebruik van de koelkast is beperkt tot items die tijdens de lesdag kunnen worden geconsumeerd.
 • Minimaliseer het gebruik van papier tijdens de lessen op Horizon Opleidingen. Neem je studieboeken niet mee naar de Horizon Opleidingen en gebruik alleen een notitieboek indien nodig. Schrijfmateriaal is de verantwoordelijkheid van de student. Horizon Opleidingen stelt geen papier of pennen ter beschikking.
 • Plan vooraf snackmomenten en maaltijden en neem zelf je eten mee. Er moet tijdens de lesdag een minimale inloop en uitloop van Horizon Opleidingen zijn; eenmaal in de leskleding wordt verwacht dat individuen het pand pas aan het einde van de dag zullen verlaten.
 • Studenten en docenten mogen alleen het minimaal noodzakelijke materiaal (lakens, handdoeken) naar de lesruimte meenemen.
 • Alle personen zijn verantwoordelijk voor het consequent naleven van de hygiëneprocedures van het RIVM of zoals voorgeschreven door de gezondheidsautoriteiten. Als je deze richtlijnen op alle plekken waar je verblijft opvolgt, dan minimaliseer je wordt het risico voor iedereen.

 

 

 

Voorafgaand aan en direct na de les

 • Geen fysiek contact tussen individuen bij begroeting of afscheid; al het fysieke contact binnenHorizon Opleidingen wordt beperkt tot de massages aan de tafel.
 • Voorkom onnodig fysiek contact in het hele gebouw. Houd daar waar mogelijk deuren altijd open; deuren van klaslokalen en kantoren mogen uitsluitend worden bediend door docenten of andere stafmedewerkers.
 • Draag geen sieraden (ringen, armbanden en horloges) tijdens het aanwezig zijn op Horizon Opleidingen. Laat deze thuis.
 • Was je handen grondig bij het betreden van het gebouw. Was je handen grondig na het beëindigen van de les.
 • Ventileer de leslokalen gedurende de dag grondig en regelmatig.
 • Docenten wordt gevraagd om de aan te leren technieken zo toe te passen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt: vooral in buikligging, zijligging of zittende positie, achter de cliënt.
 • Toiletten, kleed- en lesruimtes worden grondig schoongemaakt en ontsmet.

Tijdens de aanwezigheid op Horizon Opleidingen

 • Houd in alle gemeenschappelijk ruimtes de afstand van 1,5 meter in acht.
 • Anderen dan studenten en docenten mogen de lessen van Horizon Opleidingen niet bijwonen. Bezoekers zijn niet welkom.
 • Was overdag regelmatig je handen en droog waar mogelijk met papieren handdoekjes.
 • Personen die handschoenen willen dragen tijdens de activiteiten waarbij geen directe aanraking nodig is, krijgen hier de ruimte voor. Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden in principe tijdens de lesdagen niet gebruikt. Indien apparatuur toch gebruikt wordt, dan moeten de handen na elk gebruik worden gewassen en de apparatuur voorgebruik gereinigd worden.

 

Tijdens de les

 • Vraag opnieuw specifiek naar COVID_19-symptomen aan het begin van elke les.
 • Houd een afstand van 1,5 meter aan tijdens alle delen van de lesdag, behoudens het elkaar masseren aan de behandeltafel.
 • Beperkt het fysieke contact tot de grepen en aanrakingen die op dat moment worden aangeleerd; raak je gezicht of mondmasker niet aan als je er een gebruikt.
 • Plan voldoende tijd tussen de massages en ander lichaamswerk om fysiek contact te minimaliseren en de afstand van 1,5 meter te behouden tijdens het bewegen.
 • Werk tijdens een uitwisseling met slechts één partner.
 • Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek moet ook de docent hieraan voldoen door de studenten te laten observeren vanaf minimaal 1,5 m afstand.
 • Zullen de voorwerpen (tafels, krukken, stoelen) op een minimale de ​​afstand van 2,5 m staan tussen de studenten om de afstand te waarborgen tijdens het uitvoeren van het lichaamswerk.

 

 

 

Na de les

 • Verwijder na het afronden van de lesdag alle persoonlijke benodigdheden zoals lakens en handdoeken.
 • Was je handen en armen (indien nodig) grondig.
 • Ventileer de leslokalen direct na afronding van de les.
 • Desinfecteer alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn, inclusief tafels, krukken, kussens, enz.
 • Reinig op dezelfde manier alle fysieke gereedschappen of lesmaterialen die tijdens de les zijn gebruikt.

 

Reiniging

 • Horizon Opleidingen zorgt ervoor dat er voldoende tijd en middelen zijn om de ruimtes en de materialen regelmatig schoon te maken.
 • Reinig en desinfecteer na gebruik regelmatig met 70% alcoholoplossing (of gelijkwaardige) oppervlakken en objecten
 • Spoel kopjes, glazen, borden of keukengerei na gebruik af met heet water en afwasmiddel.
 • Maak het toilet gedurende de lesdag regelmatig schoon.
 • Maak de prullenbakken regelmatig leeg. Gebruik handschoenen om te voorkomen dat je in direct contact met afval komt.
 • Maak tafels, stoelen en ander meubilair schoon in alle gemeenschappelijke ruimtes die worden gebruikt tijdens activiteiten op Horizon Opleidingen.
 • Verwijder na elke les al het afval en verbruiksgoederen.

 

Bijlage 1: “Triage” -vragenlijst

 

Deze vragenlijst is bedoeld om individuen te categoriseren op RIVM-risicoclassificaties. Deze vragenlijst wordt online aangeboden voor gebruik door alle studenten, docent en medewerkers.

 

Werkwijze

 

Op basis van de risicoclassificatie-triage kunnen individuen fysiek al dan niet deelnemen aan de activiteit volgens de classificatie:

Groep A – Ja,

Groep B – neem één dag voor het activiteit contact op met de staf van de Horizon Opleidingen,

Groep C en D – geen deelname mogelijk.

 

Iedereen die op Horizon Opleidingen aanwezig is, voldoet aan een classificatie met een laag risico.

 

Door onderstaande vragenreeks te volgen, kunnen individuen snel worden ingedeeld in de vier RIVM Risicogroepen. De vragen gaan van hoog naar laag risico. Om door te gaan naar de volgende groep vragen moet je ze allemaal met een negatief (nee) hebben beantwoord. Een positief (Ja) antwoord geeft aan dat de cliënt thuishoort in deze triagegroep.

 

 1. Heeft u nu corona?
 2. Heb je nu huisgenoten / familieleden met bewezen corona?
 3. Bent u geïsoleerd in huis?
 4. Ben je minder dan 2 weken geleden hersteld van corona?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep D.

 

 1. Ben je minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen risicogebied voor corona geweest?
 2. Heb je symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn en / of stank- of smaakverlies?
 3. Heb je kamergenoten / gezinsleden met een van deze klachten?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep C.

 

 1. Ben je 70 jaar of ouder?
 2. Heb je een chronische aandoening of een aandoening die jouw immuunsysteem heeft verlaagd?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep B.

 

 1. Ben je anderszins gezond en voel je je momenteel gezond?

Zo ja, dan zit je in groep A.

[1] In ons protocol zien we de deelnemers jonger dan 70 jaar en met een of meer van de genoemde gezondheidsklachten als groep om extra aandacht te besteden. daarin wijken we af van de systematiek van het RIVM.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.