• NIEUW! – De Horizon, de online community voor docenten en studenten van Horizon Opleidingen.

    Lieve mensen, gelukkig kunnen we vanaf dinsdag 2 juni onze deuren weer openen aan de Bloemendaal in Engelen.

     

    Heel fijn om iedereen weer persoonlijk te mogen ontmoeten. We kijken ernaar uit! Om alles goed te laten verlopen en ons aan de richtlijnen te houden en te blijven werken vanuit een warm en persoonlijk contact gecombineerd met een professionele werkhouding, hebben we hiervoor een protocol opgesteld. Uiteraard stellen wij onze cursisten persoonlijk op de hoogte van deze nieuwe werkwijze.

     

    Je bent van ❤️ welkom!

Alles is energie

ALLES IS ENERGIE

 

Eigenlijk weten we dat allemaal. Het is, zo gezegd, een erkende uitspraak.

Alles is energie in verschillende frequenties; de trilling bepaald de vorm of vormeloosheid.

 

Hoe lager de trilling, hoe vaster de vorm. Zo heeft bijvoorbeeld een rots een veel lagere trilling als lucht. Hoe lager de trilling, hoe zwaarder de energie en dus ook de vorm.

 

Ons lichaam heeft dus een fysieke en een energetische component. Omdat wij doorgaans de ene waarnemen en de andere niet, zien de meeste mensen  alleen het fysieke deel.

Maar je zou kunnen zeggen dat ons lichaam voor 50% vaste materie is en 50% energetisch lichaam. Elk fysiek lichaam heeft een energetische dubbel. Ze zijn helemaal met elkaar verbonden en doordringen elkaar volledig. Ze zijn samen één. Op het moment dat wij deze Aarde verlaten, verlaat het energetisch lichaam (samen met de ziel) het fysieke lichaam. Daardoor valt het stoflichaam langzaam uit elkaar. De ene kan dus niet zonder de andere bestaan.

 

Bewustzijn is ook een trillingsvorm, is dus ook energie. Hoe hoger het bewustzijn, hoe hoger de frequenties.

Chakra’s staan voor deze bewustzijnstrillingen en daar waar ze ons fysieke lichaam doordringen zijn ze waarneembaar en voor iedereen voelbaar.

De verschillende bewustzijnslagen horen qua frequentie bij bepaalde delen van ons lichaam, bij bepaalde emoties en bepaalde thema’s. Dat is dus op basis van hun trilling.

 

Op deze wijze zijn chakra’s heel begrijpelijk en hanteerbaar en ons dagelijks leven. Hetzelfde geldt voor de meridianen en hun frequenties en dus betekenissen. Niks geen hocus pocus, maar net zo herkenbaar voor iedereen als een pak melk.

 

Wanneer we energetische massages gaan geven, werken we net zo herkenbaar en praktisch als bij klassieke(re) massages. Het lichaam en de spieren zijn net zo goed het punt van vertrek als in alle andere massagevormen.

Alleen voegen we daar iets aan toe, namelijk de wetenschap dat er, behalve deze fysieke werkelijkheid, ook energetische aspecten (mentale, emotionele en spirituele aspecten) van ons lichaam een rol spelen. Daardoor kijken we breder, begrijpen we meer en hebben we er een waardevolle ingang bij om mee te kunnen werken.

Dat is de essentie van holistisch werken.

 

Want als ons lichaam voor 50% fysiek en voor 50% energetisch is, zijn ook de klachten die ons lichaam vertoont voor 50% energetisch van aard. Dan zijn er niet alleen fysieke blokkades, maar ook energetische.

Sterker nog, de oorsprong van onze klachten is vrijwel altijd een “energetische”, zoals verstoorde emoties (zoals bv angsten) en negatieve overtuigingen en overlevingspatronen waar we in vast zitten. Dat zijn in feite verstoringen op het mentale en emotionele bewustzijnsniveau. Anders gezegd, elke klacht heeft een diepere betekenis en heeft een relatie met ons innerlijke leven.

 

In energetische massages richten we ons veel meer op de oorsprong van de blokkades en verstoringen, dan op hun uiterlijke verschijningsvorm (= de fysieke klacht).

Een energetische massage is niet gericht op het bestrijden van spanning en klachten, maar juist op het aandachtig laten voelen daarvan. Meestal gaan we juist weg bij dingen die we als onprettig ervaren in ons lijf en leven. Maar wanneer je met je aandacht bij jezelf kan zijn, of het nu prettig voelt of juist niet, ga je als het ware je oor bij jezelf te luister leggen. Dan ligt de nadruk op ervaren i.p.v. veranderen (wat doorgaans tijdelijk oplossen betekent).

 

Het gaat om bewustzijn: het kunnen herkennen, erkennen en aanvaarden van je klacht als een deel van jezelf. Op dat moment vindt er heling plaats; alle delen van jezelf komen weer bij elkaar in een nieuwe balans. Er is weer ruimte voor alle levensenergie om door je heen te stromen.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *