• NIEUW! – De Horizon, de online community voor docenten en studenten van Horizon Opleidingen.

Toetsing en examen

Toets

Er wordt gedurende de opleiding Holistisch Energetisch Masseur tussentijdse toets afgenomen, om een beter beeld te krijgen waar je staat binnen de opleiding. Deze toets is gekoppeld aan de modules:

 

Klassieke massage 1

Klassieke massage 2

 

Deze toets worden aan het eind van de module afgenomen om kennis, inzicht en vaardigheden in kaart te brengen. De toets bevat een theorie toets en een praktijk toets.

 

 

Eindscriptie

Na het eindexamen schrijf je een eindscriptie aan de hand van je examen. Dit bevat een uitgebreid verslag van de behandelingen tijdens het examen, waarin je verantwoordt wat je hebt gedaan en waarom. Deze dient uiterlijk 4 weken na het eindexamen ingeleverd te worden.

 

 

Module Persoonlijke ontwikkeling

Van elke les binnen deze module schrijft de student een reflectieverslag dat binnen 14 dagen ingeleverd dient te zijn.

 

Van de module Persoonlijke ontwikkeling schrijft de student  een verslag over de persoonlijke groei als Holistisch Energetisch Masseur. Dit gebeurt aan het einde van het studiejaar. Dit overkoepelende verslag is de basis van het supervisie eindgesprek.

 

 

Het praktijkexamen

De student geeft een volledige massage behandelingen aan een door Horizon Opleidingen aangestelde cliënt. Van deze behandeling wordt door de student een  anamnese en behandelplan geschreven, welke in de eindscriptie verwerkt dienen te worden.

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.